Управління маршрутами (конвеєрно-транспортними лініями), переміщенням сировини на елеваторах, хлібоприймальних підприємствах, комбікормових заводах і ін. на основі мікропроцесорних контролерів.

Асоціація підприємств «Ельдорадо» виконує впровадження системи АСУ ТП елеватора (маршрути елеватора) у складі наступних робіт:

 1. Розробка замовної специфікації АСУ ТП елеватора та, відповідно, поставка комплексу технічних засобів (КТЗ) та програмного забезпечення (ПЗ) на базі будь-яких промислових контролерів і SCADA-систем.

 2. Розробка прикладного програмного забезпечення АСУ ТП елеватора: Автоматизованої системи управління транспортно-технологічними маршрутами (АСУ ТТМ) для автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора маршрутів (в тому числі маршрутів елеватора), включаючи додаткові сервісні функції для технолога та інженера АСУ.

 3. Розробка і надання необхідної експлуатаційної документації на АСУ ТТМ згідно ГОСТ 34.201-89, а саме:
  •  Відомість експлуатаційних документів;
  •  Пояснювальна записка;
  •  Технічне завдання;
  •  Структурна схема комплексу технічних засобів;
  •  Специфікація обладнання;
  •  Зведена таблиця вхідних і вихідних сигналів;
  •  Схема з'єднань зовнішніх проводок;
  •  Таблиця підключення зовнішніх проводок;
  •  Інструкція з експлуатації КТЗ;
  •  Керівництво користувача;
  •  Програма і методика випробувань.

 4. Монтажні та пусково-налагоджувальні роботи по впровадженню АСУ ТТМ на об'єкті в частині АРМ і шафи КТЗ АСУ ТТМ, за умови забезпечення Замовником готовності об'єкта до автоматизації. Готовність передбачає:
  •  Наявність і справність виконавчих механізмів (двигунів), силового комутаційного обладнання (пускачів), перехідних реле а також датчиків стану обладнання, наведених у наданих Замовником вихідних даних;
  •  Виведення всіх ліній вихідних сигналів від датчиків, а також ліній вхідних сигналів до пускачів, (або перехідних реле) в єдину комутаційну шафу на комутаційні колодки з обов'язковим маркуванням вхідних і вихідних сигналів.

 5. Навчання персоналу по роботі з АСУ ТП елеватора (АРМ АСУ ТТМ).

Перелік підсистем АСУ ТТМ та функціональна структура викладені в статті «Застосування SCADA-систем для керування технологічними маршрутами транспортування зерна.» Просяник А.В., к.т.н., Ткаченко С.М., к.т.н., Горбунов М.Ю., інженер, Соснін К.В., інженер, Просяник М.А., студентка НГУ, ДНВП «Ельдорадо», м. Дніпропетровськ. // Хранение и переработка зерна № 4(130) апрель 2010 стр.51-55.

Прикладне програмне забезпечення АСУ ТП елеватора дозволяє виконувати наступні функції:

 1. Формування (моделювання) маршрутів* (оператором технологом, без участі програміста) при вирішенні наступних завдань:
  •  Створення основного маршруту** шляхом завдання технологічних адрес маршруту або його імені (ім'я містить завдання початкової і кінцевої технологічних адрес з додатковим ідентифікатором);
  •  Створення альтернативних маршрутів*** переміщення сировини з технологічної адреси «А» в технологічну адресу «Б», при відмові або неможливості переміщення сировини за основним маршрутом;
  •  Обхід механізму, що вийшов з ладу в маршруті;
  •  Перевірка дій оператора по критеріям: логіка дій оператора, технологічна оптимізація.

 2. Автоматичний контроль стану обладнання (підсистема САКСО):
  • 
  Автоматичне відстеження поточного стану, діагностика, визначення працездатності датчиків і виконавчих механізмів;
  • 
  Індикація стану обладнання з виконанням операцій допускового контролю;
  • 
  Сигналізація передаварійних і аварійних ситуацій.

 3. Автоматичне забезпечення безпеки процесу транспортування зерна:
  • 
  Автоматичне відпрацювання алгоритмів і формування сигналів відключення обладнання, у випадках аварійних ситуацій, по одному або сукупності контрольованих параметрів.
  • 
  Попереднє автоматичне передбачення допустимих режимів експлуатації обладнання.

 4. Запуск, функціонування і зупинка маршруту:
  • 
  Автоматизований запуск, управління та зупинка маршруту за командою оператора;
  • 
  Автоматичне відображення поточного стану маршрутів;
  • 
  Автоматичне відпрацювання аварійних ситуацій по маршруту, що використовується.

 5. Збір, обробка та зберігання (архівування) інформації:
  • 
  Збір, обробка, збереження інформації з протоколом ходу технологічного процесу і дій оператора.

Крім вказаних вище, є додаткові сервісні функції, які дозволяють без залучення програмістів Виконавця виконувати наступне:

 1. Відключати, підключати, редагувати налаштування технологічного обладнання АСУ ТП елеватора в межах, обумовлених в Вихідних вимогах від Замовника;

 2. Видаляти з системи за непотрібністю, вводити в систему, перепризначувати фізичні входи дискретних датчиків технологічного обладнання в межах, обумовлених в Вихідних вимогах від Замовника, що дозволяє надалі економити витрату вільних дискретних входів АСУ;

 3. Видаляти, створювати і редагувати транспортно-технологічні маршрути переміщення зерна і т.д., що дозволяє, в тому числі, оптимізувати питомі енерговитрати на переміщення;

 4. У разі необхідності, Замовник може доповнити перелік виконуваних функцій будь-якою додатковою функцією.
Примітки:

 * Під маршрутом слід розуміти сукупність одночасно функціонуючого обладнання АСУ ТП елеватора, яке забезпечує переміщення сировини з технологічної адреси «А» в технологічну адресу «В».

 ** Основний маршрут – оптимальний маршрут переміщення сировини з технологічної адреси «А» в технологічну адресу «Б».

*** Альтернативний (новий) маршрут – маршрут, який може бути створений оператором-технологом заздалегідь або у разі поточної потреби. Створення такого маршруту виходить з граничних умов, які не дозволяють реалізувати основний маршрут (наприклад, механізми основного маршруту зараз працюють у складі іншого основного маршруту або знаходяться в аварійному стані).