Комплексна мережева комп’ютерна система з інтегруванням вищезгаданих систем

Забезпечує виконання функцій контролю та управління в автоматизованому або автоматичному режимах з елементами безлюдних технологій, з єдиною розподільною базою даних, зорієнтованою на проблемно-орієнтований комплекс прийняття рішень першими керівниками, з урахуванням ексклюзивних побажань.

Статті на цю тему:

Просяник А.В., Соснин К.В.,Клабуков В.Ф.,Мельниченко П.И. "От локальных задач автоматизации к интегрированным АСУ комбинатов хлебопродуктов". // Хранение и переработка зерна, № 4, 2002 г. (стр.43-46).

Автоматизация перемещения зерна – оселок интегрированной АСУ Просянык А.В., к.т.н. директор ГНПП «Эльдорадо» г. Днепропетровск, Соснин К.В., инженер, Ткаченко С.Н. к.т.н., доцент НГУ, г. Днепропетровск // Хранение и переработка зерна, февраль № 2(80) 2006 г. (стр. 39-40).

Актуальні задачі автоматизації підприємств зберігання і переробки зерна. Просяник А.В., к.т.н, директор ДНВП «Ельдорадо», Просяник М.А., аспірант ДВНЗ «НГУ», Ткаченко С.М., к.т.н., доцент ДВНЗ «НГУ», м.Дніпропетровськ // Хранение и переработка зерна № 8(158) август 2012