Оперативно-виробничий облік руху зерна

Автоматизована система управління (АСУП) оперативно-виробничого обліку руху зерна складається за наступних підсистем (АРМів):

  • АРМ вагаря. Забезпечує автоматизацію операцій обліку при зважуванні, надходженні, відвантажені, переміщені зерна; заповнені товарно-транспортних накладних.

  • АРМ лаборанта. Забезпечує введення показників якості зерна.

  • АРМ бухгалтера оперативно-виробничого обліку зерна. Забезпечує акумуляцію та автоматизацію контролю всіх документів по кількості і якості зерна, що приймається, відвантажується або переоформлюється.

  • АРМ бухгалтера  по розрахункам  з клієнтами. Забезпечує автоматизований облік нарахувань за надані послуги, облік погашень нарахованих сум.

Більш детально викладено в статті «Характеристика АРМ в інтегрованій АСУП зберігання та переробки зерна.» Просяник А.В., к.т.н., Мельниченко П.И., інженер, Просяник М.А., студентка НГУ, м. Дніпропетровськ. // Хранение и переработка зерна № 3(129) март 2010 стр.58-60.

Перелік нормативно-довідкової інформації, вихідних форм та звітів АСУП оперативно-виробничого обліку руху зерна викладений у демонстраційному ролику.

Типова структура інтегрованої АСУП зберігання та переробки зерна викладена в статті «АСУП хранения и переработки зерна. Реальность и перспективы.» Просянык А.В., канд. техн. наук, директор, Мельниченко П.И., рук. отд. ПО, Горбунов М.Ю., инженер, Смоленский Е.Э., инженер, ГНПП "Эльдорадо", г.Днепропетровск. // Хранение и переработка зерна, март № 3 (81) 2006 г. (стр. 36-39)